search
Sök
menu
Meny

Krisberedskap

Krisberedskap handlar om medborgarnas och samhällets förmåga att hantera oönskade händelser och kriser.

Begreppet krisberedskap kan delas upp i tre olika delar:

Sårbarhetsreducerande åtgärder

Medborgarna har en grundberedskap för att hantera tillfälliga bortfall av ström, telefoni och vatten. Denna beredskap kan du läsa mer om på sidan "Din beredskap". Kommunen och övriga samhället kontrollerar regelbundet att samhällsviktig verksamhet kommer att fungera även vid kris och stora påfrestningar.

Krisledningsförmåga

Ledning i krissituationer bygger på att verksamheter och medborgare tar ansvar för det de ansvarar för i ett normalläge. Kommunen har en organisation för ledning av kriser som övas regelbundet. Genom omvärldsbevakning ser vi till att om möjligt ligga steget före krisen.

Krisstöd

De som finns runt omkring den som drabbas av en olycka eller annan kris är absolut viktigast. Det kan vara vänner, arbetskamrater och familj. I vissa situationer kan det krävas en samordning av krisstödsinsatser från samhället för att förebygga psykisk ohälsa. Då används kommunens så kallade Posom-organisation. Posom står för psykiskt och socialt omhändertagande.