search
Sök
menu
Meny

Samtal och rådgivning för föräldrar

Vi kan erbjuda föräldrar eller familjer (med barn 0-15 år) samtal och rådgivning, utan föregående utredning.

Föräldrar kan ibland känna osäkerhet eller otillräcklighet i sitt föräldraskap. Det kan gälla hur man kan få barnen att lyssna och förstå för att undvika trots och bråk, hur man ger känslomässig närhet i olika stadier av barnets utveckling eller kunskap om vad som förväntas av en förälder utifrån kulturkrock. Kort sagt problem som en förälder kan känna oro för och behöver någon utomstående att prata med. För dessa föräldrar (med barn 0-15 år) erbjuder vi samtal och rådgivning.

Samtal tillsammans med barnet

För de familjer som vill ha med sitt barn/ungdom  i samtal, eller samspelsträning (0–11år) på grund av att man upplever mycket bråk och konflikter med barnet/ungdomen, erbjuder vi familjesamtal i syfte att förbättra relationerna i familjen.

Familjeverksamhet vid sjukdom i familjen

För familjer där föräldrar upplever att barnen påverkas av de vuxnas sjukdom, till exempel depression,  bipolaritet, cancer, MS eller något annat erbjuder vi en familjeverksamhet som syftar till att avlasta barnen ansvars- och skuldkänslor med föräldrarnas hjälp.

Familjer med alkohol/droger eller våld i familjen

För familjer och barn som påverkats av någons alkohol eller droganvändning eller av våldshändelser i familjen hänvisar vi till Musslans verksamhet (länk finns under rubriken länkar).

Kontakt

Råd och Service
Tfn 036-10 26 55

Telefontid:
Måndag, tisdag, torsdag kl. 08.00–12.00
Onsdag kl. 13.00–16.00