search
Sök
menu
Meny

Bostäder till nyanlända

En kille sitter på en säng och pratar med två andra killar, illustration.

Jönköpings kommun har beslutat att bygga bostäder för nyanlända kommuninvånare.

På Samset har tekniska kontoret uppfört ca 27 – 28 lägenheter för nyanlända. Kommunala Bankerydshem har byggt flerfamiljshus på Backamo, där en majoritet av lägenheterna kommer att gå till Bankerydshems kö, och en del kommer att gå till nyanlända.

Arbete med att ta fram tillgängliga tomter

För Jönköpings kommun innebär ett ökat antal nyanlända som anvisas kommunen att det behöver byggas fler lägenheter som kan vara tillgängliga för nyanlända. Ett antal tomter där det finns färdiga detaljplaner kommer att avsättas för ordinarie bostadsproduktion där en del av lägenheterna ska vara tillgängliga för flyktingmottagande.

Eftersom byggnation av bostäder är en tidskrävande process finns det även ett behov av snabba tillfälliga boendelösningar. Kommunen förbereder därför för att köpa in och ställa upp prefabricerade lägenheter och bostadsmoduler. Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden har inventerat vilka tomter som finns i kommunal, allmännyttans alternativt privat ägo där det med stöd av tillfälliga bygglov kan uppföras tillfälliga boenden.