search
Sök
menu
Meny

Påsk- och valborgseldar

Den som tänker göra upp en påsk- eller valborgsmässoeld måste anmäla detta till kommunens räddningstjänst. En ansvarig person ska finnas för varje påsk- eller valborgsmässoeld.

Du anmäler i god tid under kontorstid på telefon 036-10 50 00 eller via kommunens hemsida. Vi behöver adress och telefonnummer till den som är ansvarig.

Det är bara tillåtet att elda trädgårdsavfall så som löv, ris och grenar. Rivningsvirke och annat avfall ska istället köras till någon av kommunens sortergårdar. Om du eldar på annans mark måste du ha tillstånd från markägaren. På kommunens mark får man bara elda på följande platser där tekniska kontoret städar efteråt.

Påskeldar på kommunägd mark

  • Ekhagsravinen, Jönköping
  • Sannabadet, Särlavägen, Jönköping
  • Vipevägen, Stensholm, Huskvarna

Valborgsmässoeld på kommunägd mark

  • Värendsberget i Jönköpings Stadspark

Tillstånd från polisen

Enligt ordningslagen krävs det polistillstånd för att göra upp exempelvis en eld som anordnas för allmänheten eller som allmänheten har tillträde till. Tillstånd kan också behövas vid större sammankomster på allmän plats där någon gör upp en eld och det anordnas underhållning av musik och/eller fyrverkerier.

Fyrverkerier

Skjuta fyrverkerier är enbart tillåtet från kl 12.00 till kl 03.00 därpå följande
dag under påskafton och valborgsmässoafton.

Eldning av trädgårdsavfall förbjudet 1 april - 30 september

Under tiden 1 april - 30 september är det förbjudet att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan. Vi rekommenderar i första hand att trädgårdsavfall lämnas på någon av kommunens sortergårdar eller Klämmestorps storkompost. Det finns möjligheter att söka dispens från detta hos miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Publicerad: 2018-03-05 11.37