search
Sök
menu
Meny

Nominerade till naturvårdspriset 2018

Jönköpings kommuns naturvårdspris delas årligen ut till en person eller en organisation verksam inom Jönköpings kommun som genom sitt engagemang för den biologiska mångfalden gjort insatser av bestående värde för naturvården i kommunen.

Sex nomineringar som alla bedöms uppfylla kriterierna har vi tittat närmare på inför Naturvårdspriset 2018. Beslut om vem som får priset tas den 17 maj av stadsbyggnadsnämnden och utdelning sker i juni.

De sex nominerade är:

Familjen Levinsson i Kohult, Bottnaryd för sitt vårdande av kulturlandskapet med bland annat kommunens äldsta och grövsta ekar.

Marita och Weine Fridell vid Ylens östra sida för sin vård av ängs- och betesmarker och kulturminnesvård (två nomineringar).

Fladdermuscentrum, Taberg för arbetet med att sprida kunskap om fladdermöss.

Gunnar Adolfsson, Gränna för sitt naturvårdsarbete som ”slåttergubbe” och spridande av sin stora kunskap om slåtter och vård av föräldragården i Korparp

Hans Holmberg, Bottnaryd för sin naturguidningar och informationsspridning om och vård av natur- och kulturmiljöer.

Magnus Thorell, Bankeryd för sitt arbete med och kunnande i botanik, naturguidningar och arbete med Södra Vätterbygdens flora.

Publicerad: 2018-05-02 13.51