search
Sök
menu
Meny

Underrättelse, spridning av biocider

Verksamhet som sprider biocider där allmänheten har tillträde ska informera miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Underrättelse till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Verksamhet som sprider biocider där allmänheten har tillträde ska informera miljö- och hälsoskyddsnämnden.

En verksamhet får påbörjas tidigast 4 veckor efter att anmälan kommit in till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Informera miljö- och hälsoskyddsnämnden via blankett eller formulär

Anmälan kan du göra med hjälp av blankett i pdf-format eller med hjälp av formuläret/e-blanketten.

Formulär

Kontakt

Karin Hellström
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 80 30

Maria Hedsund-Westlund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 53

Magnus Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 80 44