search
Sök
menu
Meny
Skriv ut Tillbaka till listan

Skolsköterska

FörvaltningUtbildningsförvaltningen
ArbetsplatsBarnarps so
AnställningsformTillsvidare
Omfattning100 %
Tillträdesdag2018-08-06
Sista ansökningsdag2018-04-15
Referensnr18-60-0113
Publicerad2018-03-12
Förvaltning
Utbildningsförvaltningen
Arbetsplats
Barnarps so
Anställningsform
Tillsvidare
Omfattning
100 %
Tillträdesdag
2018-08-06
Sista ansökningsdag
2018-04-15
Referensnr
18-60-0113
Publicerad
2018-03-12

Arbetsplatsbeskrivning
Barnarpsskolan är en trygg och gemytlig F-6-skola söder om Jönköping. Med bara drygt tio minuters bilresa söderut från Jönköpings centrum tar du dig till Barnarp. Nya områden bebyggs, samhället växer och därmed även elevunderlaget. Läsåret 2018/2019 beräknas Barnarpsskolan omfatta fler än 370 elever fördelade från förskoleklass till årskurs 6. Här finns en hjärtlig och välkomnande atmosfär!

Vi befinner oss i ett spännande läge då vi nu ska rekrytera nya kollegor till vår personalgrupp. Inom Barnarps skolområde har vi självklart som gemensam målsättning att skapa de bästa förutsättningar för den individuella elevens lärande och vara en tillgänglig skola för alla.

Har du rätt moderna tänk för att bidra till Barnarpsskolan 2018?

Arbetsuppgifter
Är målet med ditt arbete att vara med och skapa en skola där alla elever känner att de växer? Vill du ha ett övergripande ansvar då det gäller att arbeta förebyggande kring elevhälsofrågor, att vara del av utvecklingsarbete, uppföljning och utvärdering och arbeta nära skolledningen?
Då ska du ingå i Barnarpsskolans elevhälsoteam!

Vår samlade kompetens i elevhälsoteamet utgörs av rektor, biträdande rektor, specialpedagog, speciallärare i svenska, speciallärare i matematik, kurator och skolsköterska (och adjungerande skolpsykolog). Målet med EHT-mötena är att hitta strategier och arbetssätt för att främja alla barns lärande och hälsa. Du förväntas bidra utifrån en skolsköterskas omvårdnadskompetens till en positiv skolutveckling ur ett elevhälsoperspektiv utifrån Barnarpsskolans förutsättningar. Ett annat viktigt uppdrag är också arbetet med skolans likabehandlingsteam, där du som skolsköterska är drivande i personalgruppen och medverkar till ett hälsofrämjande och förebyggande arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. I det arbetet kan det bland annat ingå samtal med enskild elev och/eller vårdnadshavare, arbete i olika gruppkonstellationer, handledning och konsultation till skolpersonal. Du samverkar med externa verksamheter och myndigheter såsom socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin och habiliteringen. Du ingår även i skolans krisgrupp.

Skolsköterskans förebyggande och hälsofrämjande uppdrag utgår från de styrdokument som finns i hälso- och sjukvårdslagen, skollagen och vägledning för elevhälsan. Arbetsuppgifterna består bland annat av hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer, frågor som rör elevernas arbetsmiljö, skolans värdegrund och livsstilsrelaterad ohälsa. Du har även egen öppen mottagning och mottagning tillsammans med skolläkaren. Som skolsköterska har du möjlighet att göra skillnad på individ-, grupp- och organisationsnivå. Inom elevhälsans medicinska insats arbetar vi systematiskt med kvalitetsutveckling och förbättringsarbeten. Du kommer delta i skolsköterskornas/skolläkarnas processarbete och vi lägger stor vikt vid intresse av att driva utvecklingen inom vår verksamhet framåt.

Länk: Att arbeta som skolsköterska i Jönköpings kommun

Kompetenskrav
Vi söker Dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom öppen hälso- och sjukvård eller hälso- och sjukvård för barn och ungdom alternativt utbildning till skolsköterska. Du är flexibel i enhetens utvecklingsområden, engagerad, kreativ, lyhörd och empatisk. Du är driven inom kvalitetsarbete, dokumentation och kan arbeta självständigt. Du har även en god samarbetsförmåga och kan leda samt delta i nätverk och olika grupperingar. Självklart har du ett genuint intresse av att arbeta med barn och ungdomar.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Upplysningar
Rektor Eva Engström, 036-103908
Bitr. rektor Christian Syversen, 036-103911
Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar Johanna Falck, 036-106734
Vårdförbundet Arja Ringström, 072-2106530
Om oss
Jönköpings kommun
Jönköping är en av Sveriges tio största kommuner, med över 135 000 invånare. Jönköping är en av landets ekonomiskt starkaste regioner och växer med 1 500 personer om året. Kommunen är en attraktiv tillväxtregion och regionalt centrum i ett av Sveriges tätaste företags- och entreprenörsområden.
I Jönköpings kommun arbetar drygt 12 000 personer för att medverka till att alla invånare får en bra service och ett likvärdigt bemötande. Kommunen är vackert belägen vid Vätterns sydspets. Det kuperade och natursköna läget ger de allra bästa förutsättningarna för ett attraktivt boende och en innehållsrik fritid.
Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningens verksamhet omfattar skolor, familjedaghem, förskolor, gymnasier, särskola, kulturskola, vuxenutbildning, Upptech samt arbetsmarknadsavdelning. Vårt uppdrag är bland annat att ge förskolor och skolor förutsättningar att lyckas med de mål som anges i läroplanerna genom resursfördelning, kvalitetsutveckling, pedagogiskt och administrativt stöd.

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.