search
Sök
menu
Meny

Nominera till miljöpriset

Vem som helst kan bli nominerad till miljöpriset - företag, föreningar, organisationer och privatpersoner - så länge de är verksamma inom Jönköpings kommun.

Hur ansöker/nominerar man till miljöpriset?

Vi ställer inga speciella krav på hur en ansökan eller nominering ska se ut. Du kan gärna använda formuläret Nominera till miljöpriset här nedan. Vill du hellre skicka e-post använder du adressen miljo@jonkoping.se. Du kan också skriva på ett vanligt papper och skicka in till Miljö- och hälsoskyddskontoret, 551 89 Jönköping.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden gör en första gallring utifrån det som står i ansökan/nomineringen. Därför kan det vara ganska bra att skriva utförligt och se till att få med allt som kan vara av intresse vad gäller resurshushållning, kretsloppstänkande eller en ekologisk hållbar utveckling.

Prissumma är på totalt 40 000 kr och delas upp i två kategorier. En för skolor och förskolor som har en summa på 15 000 kr och en för övriga med en summa på 25 000 kr.


Om du vill ha en bekräftelse på din nominering måste du skriva in din e-postadress