search
Sök
menu
Meny

Nominera till miljöpriset!

Sedan 1995 delar Jönköpings kommun årligen ut ett miljöpris. Från 2002 är priset uppdelat i två klasser; en på 25 000 kr som är öppen för alla och en för skolor och förskolor där prissumman är 15 000 kr. 

Hur ansöker/nominerar man till miljöpriset?

Vi ställer inga speciella krav på hur en ansökan eller nominering ska se ut. Du kan gärna använda formuläret Nominera till miljöpriset under självservice. Vill du hellre skicka e-post använder du adressen miljo@jonkoping.se. Du kan också skriva på ett vanligt papper och skicka in till Miljö- och hälsoskyddskontoret, 551 89 Jönköping.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden gör en första gallring utifrån det som står i ansökan/nomineringen. Därför kan det vara ganska bra att skriva utförligt och se till att få med allt som kan vara av intresse vad gäller resurshushållning, kretsloppstänkande eller en ekologisk hållbar utveckling.


Om du vill ha en bekräftelse på din nominering måste du skriva in din e-postadress