search
Sök
menu
Meny

Anslagstavla för Jönköpings kommun

Detta är Jönköpings kommuns officiella anslagstavla. Här kan du ta del av kallelser, läsa protokoll och kungörelser och tillkänna­givanden.

Ett beslut kan överklagas skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då vi publicerat det på anslagstavlan.

Du kan överklaga ett beslut om du uppfyller minst en av punkterna nedan:

 • är folkbokförd i Jönköpings kommun
 • äger en fastighet i Jönköpings kommun
 • är taxerad för kommunalskatt i Jönköpings kommun.

För mer information om hur man överklagar, se under rubriken Länkar.

 • 2018-06-21
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 19 juni 2018
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 16 maj 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-21
  Protokoll från stadsbyggnadsnämndens sammanträde 14 juni 2018
  Protokoll från stadsbyggnadsdnämndens sammanträde den 14 juni 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-20
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde 28 maj 2018
  Protokoll från kommunrevisionens sammanträde den 24 april 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-20
  Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 18 juni
  Anslag från Ledingsutskottets sammanträde den 18 juni2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-20
  Protokoll från kommunstyrelsens upphandlingssutskotts sammanträde 15 juni 2018
  Anslag från upphandlingsutskottets sammanträde den 15 juni 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-20
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 12 juni 2018
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 12 juni 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av skeretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-19
  Protokoll från valnämndens sammanträde 28 maj 2018
  Protokoll från valnämndens sammanträde den 28 maj 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-19
  Protokoll från valnämndens sammanträde 27 april 2018
  Protokoll från valnämndens sammanträde den 27 april 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-19
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 12 juni
  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 12 juni 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-19
  Föreskrift om eldningsförbud upphör
  Jönköpings kommuns beslut från 2018-05-22, med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, att eldningsförbud ska gälla i hela Jönköpings kommun upphör. Eldningsförbudet upphör att gälla från och med tisdagen den 2018-06-19 kl.15:00.
  Läs mer
 • 2018-06-19
  Protokoll från personalutskottets sammanträde 16 maj 2018
  Protokoll från Personalutskottets sammanträde den 16 maj 2018 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-19
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 12 juni 2018
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 12 juni 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-19
  Protokoll från socialnämndens sammanträde, den 18 juni 2018
  Paragraferna 121-122, 124 och 132 från socialnämndens sammanträde den 18 juni 2018 är nu justerade. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-18
  Samråd - Detaljplan för Tenhult 24:47 (Herrgårdsgärdet), Tenhult, Jönköpings kommun.
  Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av ca 300 bostäder, äldreboende och förskola.
  Läs mer
 • 2018-06-15
  Protokoll från sociala områdesnämnden östers sammanträde den 7 juni 2018
  Protokoll från sociala områdesnämnden östers sammanträde den 7 juni 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-14
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 7 juni 2018
  Paragraf 52-67 protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 7 juni är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-14
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 12 juni 2018
  Paragraf § 217 från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 12 juni 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av skeretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-13
  Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde 13 juni 2018
  Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 13 juni 2018 är nu justerat. Pga sekretess publiceras inte protokollet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-13
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 12 juni 2018
  Paragraf 114 från tekniska nämndens sammanträde den 12 juni 2018 är beslutad med omedelbar justering. För att ta del av protokollsutdrag, kontakta tekniska kontorets diarium på e-postadress tekniska@jonkoping.seDen som vill överklaga beslut måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-13
  Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde 20 juni 2018
  Sammanträdet är öppet för allmänheten. Välkommen till aulan på Erik Dahlbergsgymnasiet, Föreningsgatan 2, Jönköping, torsdagen den 20 juni 2018 kl. 13.30.
  Läs mer
 • 2018-06-12
  Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde 20 juni 2018
  Sammanträdet är öppet för allmänheten. Välkommen till aulan på Erik Dahlbergsgymnasiet, Föreningsgatan 2, Jönköping, torsdagen den 20 juni 2018 kl. 13.30.
  Läs mer
 • 2018-06-11
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 5 juni 2018  
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-08
  Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 7 juni 2018
  Paragraf 56, Samråd - Jönköpings kommuns åtgärdsprogram för omgivningsbuller, från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 7 juni 2018 är beslutad med omedelbar justering. För att ta del av protokollsutdrag, kontakta miljö- och hälsoskyddskontorets diarium på e-postadress miljo@jonkoping.seDen som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-08
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 31 maj 2018
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 5 april 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-08
  Protokoll från sociala områdesnämnden östers sammanträde den 7 juni 2018
  Paragraf 183 från sociala områdesnämnd östers sammanträde den 7 juni 2018 är nu justerad. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-07
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 29 maj 2018
  Protokoll från sociala områdesnämnden söders sammanträde den 29 maj 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av skeretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-04
  Protokoll från sociala områdesnämnden västers arbetsutskotts sammanträde den 31 maj 2018                  
  Protokoll från sociala områdesnämnden västers arbetsutskotts sammanträde den 31 maj 2018 är nu justerat. Protokollet publiceras inte på webben på grund av sekretesskäl. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-06-01
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 30 maj 2018
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj 2018 är nu justerat och finns som pdf-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-05-22
  Föreskrift om eldningsförbud
  Jönköpings kommun beslutar med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att eldningsförbud ska gälla i hela Jönköpings kommun. Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och samtliga kommuner i Jönköpings län.
  Läs mer
 • 2018-05-21
  Samråd - Detaljplan för Sömnden 6 m.fl. i Huskvarna, Jönköpings kommun.
  Syftet är att möjliggöra cirka 170 bostäder, centrumverksamhet och förskola. Junexhuset med kulturmiljövärden bevaras. Ny bebyggelse anges som högsta tillåtna nockhöjd och väntas variera mellan 2-8 våningar och blir i huvudsak 4 våningar.
  Läs mer
 • 2018-04-24
  Protokoll från socialnämndens sammanträde, den 17 april  2018
  Protokoll från socialnämndens sammanträde, den 17 april 2018, är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-02-21
  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 20 februari
  Paragraferna 30-31,33 och 34 från tekniska nämndens sammanträde den 20 februari 2018 är beslutade med omedelbar justering. För att ta del av protokollsutdrag, kontakta tekniska kontorets diarium på e-postadress tekniska@jonkoping.se
  Läs mer