search
Sök
menu
Meny

Förskola och pedagogisk omsorg/ familjedaghem

Om du arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig så kan dina barn vara på förskola eller pedagogisk omsorg/ familjedaghem.

Om du arbetar eller studerar kan ditt barn vistas på förskolan/familjedaghemmet under den tid du är på arbetet eller studerar.

Om du är föräldraledig eller arbetssökande har barn 3-5 år rätt att vara på förskolan/familje­daghemmet 15 timmar i veckan under skolans läsår. Vilka tider under dagen som ditt barn kan vara på förskolan/familjedaghemmet varierar mellan olika förskolor.

Kvalitet, inflytande, glädje och lärande

I både förskola och familjedaghem bildar omsorg, fostran och lärande en helhet. Alla våra verksamheter ska präglas av kvalitet, inflytande, glädje och lärande.  

Varje år utvärderar och granskar personalen kvaliteten i sitt eget arbete för att synliggöra vad som är bra och vad som kan förbättras. Vi har välutbildad personal som sätter en ära i att utforma en verksamhet som blir så bra som möjligt för ditt barn.

Vi lägger stor vikt vid barnens lek- och arbetsmiljö. Miljön ska vara rolig, trygg och utmana till lek och aktivitet. Alla barn ska ha möjlighet till inflytande över sin dag och lära sig ta ansvar för sitt handlande, allt efter mognad.

Vi strävar efter ett nära samarbete med dig som förälder, för ditt barns bästa.

Du väljer själv om du är intresserad av förskola eller familjedaghem till ditt barn.

Förskola

Förskolan, som har en egen läroplan, är det första steget i ditt barns utveckling. Förskolan är första steget i ditt barns utbildning och ska lägga grunden för ett livslångt lärande. En förskola är mycket mer än bara en plats barnet vistas på medan föräldrarna arbetar.

Fristående förskolor

I vår kommun finns det både kommunala och fristående förskolor.  Alla förskolor finns du via länken nedan.

Länkar

Lista över förskolor i Jönköpings kommun

Läroplan förskolalänk till annan webbplats

Måluppfyllelse i förskolan (pdf, 298.7 kB)

Pedagogisk omsorg/familjedaghem

För dig som söker en mindre barngrupp i hemmiljö för ditt barn erbjuder Jönköpings kommun pedagogisk omsorg i familjedaghem. I ett familjedaghem stödjer en dagbarnvårdare aktivt barnets utveckling, lustfyllda lärande och dagliga välbefinnande.

Familjedaghem ingår som en del av kommunens pedagogiska omsorg och omfattar barn i åldrarna 1-12 år. I Jönköpings kommun arbetar ca 60 dagbarnvårdare (dagmammor) som bedriver pedagogisk omsorg i sina hem.

Egna hemmet

Ditt barn vistas under dagarna i dagbarnvårdarens hem tillsammans med andra barn i olika åldrar. I hemmet är det en vuxen som möter barnens enskilda behov och ger dem möjlighet att stärka sin trygghet, självkänsla och förmåga att ta ansvar. Vi serverar hemlagad näringsriktig mat och vi vill att barnets dag i familjedaghemmet ska vara rolig, trygg och lärorik.

Lek och lärande

Under dagen finns det plats för glädje och upptåg. Leken har stor betydelse för barnens utveckling och lärande. Därför har lek och utevistelse en central plats i vår verksamhet. Vi är ute i alla väder och vi upptäcker och utforskar vår närmiljö och följer årstidernas och naturens skiftningar.

Gruppverksamhet

En eller flera dagar i veckan träffas dagbarnvårdarna i sina arbetslag för att ha olika gemensamma aktiviteter med barnen och därigenom träna det sociala samspelet i större grupp.

Trygghet och föräldrasamverkan

Vi är måna om att barn och föräldrar får en nära, personlig kontakt med sin dagbarnvårdare. En stor trygghet för föräldrar och barn är att det oftast är en och samma person som träffar barnet under hela dagen.

Vi har ett väl fungerande vikariesystem om ditt barns dagbarnvårdare är sjuk eller har semester.

Styrdokument och kompetens

Alla dagbarnvårdare får kontinuerlig kompetensutveckling och vi arbetar utifrån allmänna råd för pedagogisk omsorg och förskolans läroplan. Arbetes görs i nära samverkan med vårdnadshavare.

Avgift för familjedaghem

Vi har samma taxa som förskolan.

Enskild verksamhet/fristående familjedaghem

I Jönköpings kommun finns både kommunala och fristående familjedaghem. Du finner alla familjedaghem via länken nedan.

Länk

Lista över familjedaghem i Jönköpings kommun