search
Sök
menu
Meny

Digitalisering i förskola och skola

En solig höstdag vid Vätterstranden.

Barn och unga växer idag upp med mobiltelefoner, datorer och surfplattor och allt du kan komma åt med dem. Inom förskola och skola vill vi se detta som en möjlighet som vi vill utnyttja för att jobba med ökad motivation och nya sätt att lära.

Ett antal nya förmågor hos barn och elever blir viktiga, bland annat:

 • Förmåga att kunna hantera mobiltelefoner, datorer och surfplattor och innehåll till dessa i skolan och i vardagen
 • Förmåga till kritiskt tänkande  - att kunna avgöra vilken information som går att lita på
 • Förmåga att kunna välja rätt digitala hjälpmedel i rätt sammanhang

Inom förskola och skola vill vi jobba för att vara så bra som möjligt på att hjälpa barn och elever att utveckla dessa förmågor.

För att stödja detta inom förskola och skola i Jönköpings kommun arbetar vi utifrån en gemensam IT-strategi för perioden 2017-2020.

Fem strategiskt viktiga områden pekas ut:

 • Digitala lärresurser
 • Kompetens
 • Tillgänglighet och säkerhet
 • Utrustningsnivå
 • Organisation

Läs mer om vår IT-strategi under Dokument.

Digitala resurser och tjänster

Digitala resurser  är för oss allt innehåll och allt du kan komma åt med en dator, surfplatta eller mobiltelefon, till exempel ett dataprogram, en app eller en digital bild. 

Digitala tjänster  är alla datasystem som vi använder för att stödja verksamhetens lärandeprocesser, till exempel Vklass, Office 365, Inläsningstjänst etc.

Utbildningsförvaltningen är Jönköpings kommuns största användare av digitala resurser och tjänster.

Lärplattformen Vklass har ca 70-75 000 användare. Office 365 har uppåt 20 000 användare. Vi når alltså ungefär hälften av Jönköpings kommuns invånare med våra tjänster dagligen.

Vi bedriver ett utvecklingsarbete för att de tjänster som erbjuds dig som barn, elev eller vårdsnadshavare ska vara anpassade till dina behov.

Digitala verktyg

Digitala verktyg  är ett samlingsord vi använder för datorer, surfplattor och mobiltelefoner. 

Digitaliseringen av samhället har inneburit en kraftig ökning av antalet digitala verktyg i hemmet såväl som i förskola och skola. Idag finns i genomsnitt 4-5 mobiltelefoner, surfplattor och/eller datorer i varje svenskt hushåll.

Inom förskolan och skolan driver vi en satsning för att öka barns och elevers tillgång till digitala verktyg. Vi tror att rätt digitala verktyg använda på rätt sätt kan leda till ökad motivation och ett utvidgat och fördjupat lärande. Rent konkret planerar vi till exempel att under perioden 2017-2022 förse varje förskollärare och varje grundskoleelev med en personlig digital enhet.

Vår satsning på digitala verktyg i förskolan och skolan inspireras av nationella IT-strategier för skolan. Arbetet löper parallellt med en kompetensutvecklinginsats för att understödja ett arbetssätt som gynnar barn och elever.

Sociala medier i skolan

Sociala medier  är digitala tjänster och appar som låter användaren bygga nätverk av kontakter och dela innehåll. Exempel på sociala medier är Instagram, Facebook och SnapChat.

Dagligt användande av sociala medier har enligt nationell statistik hos majoriteten av barnen i Sverige uppstått någonstans mellan tio och elva års ålder.

Många barn och elever som finns i våra verksamheter använder alltså sociala medier. Vår inställning till detta är att vi vill se det som en möjlighet som vi kan använda oss av för att gynna eleverna.

Ramarna för hur sociala medier får användas i skolan anges av varje skolas ordningsregler.

Vi jobbar även utifrån särskilda riktlinjer för hur sociala medier kan och får användas inom våra verksamheter.

Läs mer om våra riktlinjer under Dokument.

Om skada eller förlust drabbar din lånade surfplatta eller dator

Går du på en skola som lånar ut en personlig surfplatta eller dator till dig som elev?

Skolan arbetar tillsammans med elever och vårdnadshavare för att förebygga skador på eller förlust av den digitala enheten, men ibland kan det inträffa oönskade händelser.

Allmänna tips för att förebygga skador eller förlust av din digitala enhet

 • Läs noggrant genom avtalet för den digitala enheten.
 • Lämna inte enheten utom räckhåll. Den är ömtålig och stöldbegärlig.
 • Hantera enheten varsamt i alla lägen.
 • För dig som går i grundskolans år 4-9 eller på gymnasiet ska surfplattan/datorn tas med hem efter skoltid

Om en skada eller förlust skulle inträffa

Vid händelsen av skada eller förlust gäller generella anvisningar inom utbildningsförvalningen. Viktigt att veta är:

 • Anmäl alltid skadan/förlusten direkt till skolledare eller särskilt skadeansvarig på skolan. Anmälan ska göras i nära anslutning till skadan/förlusten
 • Vid en anmälan kommer skolan utreda orsaken till skadan/förlusten
 • Vårdnadshavare till omyndiga eller myndiga elever kan bli ersättningsansvariga för skadan/förlusten om det bedöms bero på en oaktsam hantering av surfplattan/datorn

Läs mer om skador på eller förslust av skolans digitala enhet under Dokument

Kontakt

Claes Axelsson
IT-strateg
utbildningsförvaltningen