search
Sök
menu
Meny

Kartläggningen av ekosystemtjänster och grön infrastruktur klar

En karta som visar förstärkningsåtgärder biologisk mångfald på kommunal mark.

Under drygt ett års tid har Jönköpings kommun arbetat med att kartlägga naturens gratistjänster och värden för människan – så kallade ekosystemtjänster – för att kunna ha dessa som ett redskap när man planerar byggandet i kommunen.

De värden man har tittat på är bland annat biologiska värden, vattenledning och luftrening. Det vill säga all nytta vi har av naturen, men som vi sällan tänker på.

Nu är kartläggningen klar vilket innebär att Jönköping idag har det bästa verktyget för  ekosystemtjänstbedömning, Verktyget är anpassat för att inleda arbetet med detaljplan. Kommunen har också tillgång till flera kunskapsunderlag om ekosystemtjänster och grön infrastruktur.

Ett antal nya kartor över grön infrastruktur och ekosystemtjänster har tagits fram inom projektet. Kartorna visar olika ekosystemtjänsters betydelse för t.ex. dagvattenrening, skyfall och friluftsliv. Här finns förslag på förstärkningsåtgärder i form av vegetation som behövs för en jämn temperatur,
skuggning och buller.

Ekosystemtjänster bidrar till vår välfärd och livskvalitet och är ett ämne det forskas mycket på just nu. Det finns till och med regeringsbeslut på att alla myndighetsbeslut senast 2018 ska vara ekosystemsäkrade.

För att åstadkomma en hållbar samhällsutveckling krävs att vi förändrar våra tankesätt och våra processer. Ekosystemtjänster behöver finnas med från tidig planering till projektering och långsiktig förvaltning.

Publicerad: 2018-03-15 13.43